CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

Phải có hóa đơn mua hàng.
Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác và do lỗi của nhà sản xuất.
Sản phẩm đã mua không quá 03 ngày.
Trường hợp dị ứng: công ty đổi trả trong vong 3 ngày kể từ khi nhận hàng.
Lưu ý:
Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch.
Cửa hàng không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
Cửa hàng chỉ hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó